Liên hệ

Cảm ơn bạn đã xem xét Garibaldi columbia cho sự kiện nhóm của bạn. Để đặt bàn của bạn vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 84982365142 và ai đó sẽ vui lòng giúp bạn.

Columbia coffee

Địa chỉ: 47/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mail: billing@garibaldicolumbia.com